Stichting Amsterdamse BLUF is in 2015 opgericht door Joanne Alting met als doel het initieren van  verbluffende sociaal-maatschappelijke initiatieven.
Shaffy’s Tuin – Aanleiding was het vrijkomen van een terrein op de kop van de Dijksgracht. Bij gebrek aan een bestemmingsplan heeft de stichting de Gemeente Amsterdam verzocht vergunning te geven aan een initiatief om een tijdelijke buurttuin op te zetten voor 30 huishoudens uit de binnenstad. Met een subsidie van het Oranjefonds is de tuin inmiddels tot een hechte buurtgemeenschap uitgegroeid, basisscholen komen geregeld voor rondleidingen en er zijn wekelijks buitenschoolse activiteiten waar kinderen van buurtscholen aan deelnemen. Doel van de Shaffy’s Tuin is het versterken van verbinding tussen buurtbewoners, en het bieden van speel- en beleefruimte in de natuur aan kinderen uit de binnenstad dichtbij huis.
Zomergastjes is in november 2017 opgestart als een nieuw initiatief met een vergelijkbaar doel: mensen verbinden.